ติดต่อหมอเก่ง

   
มือถือ 081-530-3666
คลินิก 053-266-725
คลิกจองคิวตรวจออนไลน์

อ่านต่อ 


รู้จักหมอเก่ง

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ 


หมอเก่งรักษา

รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ 
การรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัด 
(Conservative treatment options)
คลิกจองคิวตรวจออนไลน์

อ่านต่อ 

 

เชิญร่วมงาน ผู้สูงวัย ใส่ใจกระดูกและข้อ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ 
เป็นการรวมตัวของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมาให้ความรู้แก่ท่าน
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/d6Df4s
 

อ่านเพิ่มเติม...

ทีมผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์  อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น นพ.พศุตม์ จุฑารัตนากูล ได้รับรางวัล best poster presentation award จากการนำเสนอผลงานวิจัย ในกลุ่ม knee and lower leg

อ่านเพิ่มเติม...

แผนที่หมอเก่ง

หมอเก่งคลินิก (สันป่าข่อยคลินิก)

แผนที่หมอเก่งคลินิก (สันป่าข่อยคลินิก)
แผนที่หมอเก่งคลินิก (สันป่าข่อยคลินิก)
แผนที่หมอเก่งคลินิก (สันป่าข่อยคลินิก)
แผนที่หมอเก่งคลินิก (สันป่าข่อยคลินิก)