กายภาพบำบัด ตอน บริหารเพื่อมุมการเคลื่อนไหว ตอน 2

 กายภาพบำบัด ตอน.บริหารเพื่อมุมการเคลื่อนไหวของข้อเข่า […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

30 กันยายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

30 กันยายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

30 กันยายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

30 กันยายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

10 พฤษภาคม 2020
1 2 3 4