อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน “ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19” วันที่ 13 มกราคม 2564 ว่า ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 157 ราย, ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 90 ราย, ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 42 ราย, ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ (เข้า SQ) จำนวน 4 ราย, ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ (เข้าทางธรรมชาติ) จำนวน 21 ราย, รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 10,991 ราย, หายป่วยแล้ว 6,943 ราย และเสียชีวิตสะสมรวม 67 ราย

Message us