E-Book คู่มือฉบับประชาชน “ปวดหลังรักษาได้ ไม่ต้องผ่าตัด”

 

หากต้องการดาวน์โหลด (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิก Link ดาวน์โหลด E-Book ที่นี่
2. เลือก Save Link As..
3. กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ
4. กดปุ่ม Save

ด้วยความปรารถนาดีจาก ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
เชิญเพิ่มเพื่อนทาง Line จาก หมอเก่ง กระดูกและข้อ
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพกระดูกและข้อครับ
Line ID: @doctorkeng