วันหยุดคลินิก ปี 2562

วันหยุดเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

  • พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561
  • อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561
  • พุธ 19 ที่ ธันวาคม 2561
  • อาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561
  • จันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561

วันหยุดเดือนมกราคม พ.ศ.2562

  • อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562