วันหยุดคลินิก ปี 2562

วันหยุดเดือนมกราคม พ.ศ.2562

  • วัน อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562

วันหยุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

  • วันที่ 20-21 มีนาคม 2562

วันหยุดเดือนเมษายน พ.ศ.2562

  • วันที่ 13-20 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
  • วันที่ 25 เมษายน 2562
  • วันที่ 27-30 เมษายน 2562

วันหยุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

  • วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562