วันหยุดคลินิก ปี 2562

วันหยุดเดือนมกราคม พ.ศ.2562

  • อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

  • อาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
  • จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • อังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  • พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

วันหยุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

  • พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
  • พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562