ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

การศึกษา

·         แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·         แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลบัยเชียงใหม่

·         ปริญญาโทด้านงานวิจัยทางคลินิก Mayo Graduate School, Rochester, Minnesota, USA

·         Research Fellow in Musculoskeletal Oncology, Mayo Clinic, USA

·         ปริญญาโทด้านธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

·         Certificate of accomplishment in executive program “Systematic innovation of products, processes, and services”  Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, November 2014

 

ปัจจุบัน

·         แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์

o   ความชำนาญในเรื่องมะเร็งและเนื้อเยื่ออ่อนของกระดูกและข้อ

o   การผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

o   โรคกระดูกพรุน

·         รองคณบดีด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·         ผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

_________________________________________________

เชิญเพิ่มเพื่อนทาง line จาก หมอเก่ง กระดูกและข้อ

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพกระดูกและข้อครับ

line id search @doctorkeng กรุณากดลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40doctorkeng

หรือที่ QR code

แล้วกด add นะครับ

 

อ่านความรู้โรคกระดูกและข้อเพิ่มเติมได้ที่

1. www.taninnit.com

2. http://taninnit.blogspot.com/

3. https://www.facebook.com/backpainnonop/

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โทร 081-5303666

หมอเก่ง : ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ (Taninnit Leerapun, MD, MS, MBA)

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หมอเก่งคลินิก (สันป่าข่อยคลินิก)