ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่