สันป่าข่อยคลินิก

 

• ปวดหลัง •

 

• ปวดไหล่ •

 

• ปวดเข่า •

 

• กระดูกพรุน •