ประสบการณ์ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
(วิดีโอนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยให้เปิดเผยใบหน้าได้)