เก๊าท์ เป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาไตวายเรื้อรังในเพศชาย

เก๊าท์ เป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาไตวายเรื้อรังในเพศชาย […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

17 พฤศจิกายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

17 พฤศจิกายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

17 พฤศจิกายน 2020
1 2