อาการชา อ่อนแรงของแขนและขา สาเหตุหนึ่งเกิดจากไขสันหลัง

อาการชา อ่อนแรงของแขนและขา สาเหตุหนึ่งเกิดจากไขสันหลัง […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

24 มิถุนายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

16 เมษายน 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

20 กุมภาพันธ์ 2018

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

16 กุมภาพันธ์ 2018
1 2 3