ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

23 กันยายน 2020

 เก๊าท์ เป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาไตวายเรื้อรังในเพศชาย !!!

เก๊าท์ 2020  เก๊าท์ เป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาไตวายเรื้ […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

23 กันยายน 2020
Message us