เมื่อเกิดกระดูกพรุนจะเกิดกระดูกหักตำแหน่งไหนบ้าง ?

เมื่อเกิดกระดูกพรุนจะเกิดกระดูกหักตำแหน่งไหนบ้าง ? โดย […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

25 สิงหาคม 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

20 กุมภาพันธ์ 2019
1 2