E-Book อาหารกับมะเร็ง


หากต้องการดาวน์โหลด (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์) ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ใช้เมาส์คลิกขวา
2. เลือก Save Link As..
3. กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ
4. กดปุ่ม Save

ด้วยความปรารถนาดีจาก ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
เชิญเพิ่มเพื่อนทาง Line จาก หมอเก่ง กระดูกและข้อ
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพกระดูกและข้อครับ
Line ID: @doctorkeng

Message us