ท่านเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนหรือไม่ (ลองประเมินดู)

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก

FRAX เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย เครื่องมือนี้จะขึ้นกับโมเดลของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งใช้ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกร่วมกับความหนาแน่นของกระดูกคอสะโพก

โมเดล FRAX ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแบบ cohort ในระดับประชากรของทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียและออสเตรเลีย ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถคำนวณโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน website นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ใช้ในการคำนวณตามจำนวนปัจจัยเสี่ยงซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้

การคำนวณ FRAX จะบอกถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดกระดูกสะโพกและกระดูกที่ตำแหน่งสำคัญหัก (ได้แก่ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิก กระดูกสะโพก กระดูกต้นแขน และกระดูกแขน) ที่ระยะเวลา 10 ปี

ท่านสามารถตอบคำถาม เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยง คลิกที่นี่