วันหยุดคลินิก ปี 2562

วันหยุดเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 8-15 ธันวาคม 2562
 • (หยุดเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2020) วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 (เปิด 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00 น.)

วันหยุดเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 20-21 ตุลาคม 2562
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2562

วันหยุดเดือนกันยายน พ.ศ.2562

 • วันที่ 25-28 กันยายน 2562

วันหยุดเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 8-11 สิงหาคม 2562
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (เปิด 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00-15:00 น.)

วันหยุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562

วันหยุดเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

 • วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2562
 • วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

วันหยุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

วันหยุดเดือนเมษายน พ.ศ.2562

 • วันที่ 13-20 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
 • วันที่ 25 เมษายน 2562
 • วันที่ 27-30 เมษายน 2562

วันหยุดเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

 • วันที่ 20-21 มีนาคม 2562

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562

วันหยุดเดือนมกราคม พ.ศ.2562

 • วัน อังคาร ที่ 1 มกราคม 2562