Holiday 2020 วันหยุด ปี 2563

เดือนมิถุนายน 2563

 • เปิดทำการปกติทุกวัน
  และทางคลินิกขอแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ที่เข้าข่ายโปรดงดเว้นการเข้ารับบริการในช่วงนี้
  หรือปรึกษาแพทย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ Line: @DoctorKeng หรือตาม link นี้ครับ https://lin.ee/swOi91Q หรือเบอร์โทร 081-5303666

เดือนพฤษภาคม 2563

 • เปิดทำการปกติทุกวัน
  และทางคลินิกขอแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ที่เข้าข่ายโปรดงดเว้นการเข้ารับบริการในช่วงนี้
  หรือปรึกษาแพทย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ Line: @DoctorKeng หรือตาม link นี้ครับ https://lin.ee/swOi91Q หรือเบอร์โทร 081-5303666

เดือนเมษายน 2563

 • เปิดปกติ
  และทางคลินิกขอแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ที่เข้าข่ายโปรดงดเว้นการเข้ารับบริการในช่วงนี้

เดือนมีนาคม 2563

 • เปิดปกติ
  และทางคลินิกขอแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ผู้ที่เข้าข่ายโปรดงดเว้นการเข้ารับบริการในช่วงนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • เปิดปกติ

เดือนมกราคม 2563

 • หยุด วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)
 • หยุด วันที่ 16-17 มกราคม 2563