ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ เข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563” และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล BEST PRACTICE AWARDS 2020 ในพิธีมอบรางวัลโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่น​ โดยมีประธานพิธี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร