ไหล่ติด ปวดไหล่ ขยับไม่ได้ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร?

ไหล่ติด ปวดไหล่ ขยับไม่ได้ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร?โดย […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

17 มิถุนายน 2020
1 2
Message us