ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

20 มิถุนายน 2020

การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การบริหารกล้ามเนื้อต้นขาสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโด […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2018

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2018