ปวดหลัง รักษาด้วยการฉีดยาเข้าโพรงประสาทช่วยรักษาได้อย่างไร?

ปวดหลัง รักษาด้วยการฉีดยาเข้าโพรงประสาทช่วยรักษาได้อย่า […]

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

25 สิงหาคม 2020

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

24 สิงหาคม 2020
1 2