Ultrasound

บทความโดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

การใช้เทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์

Ultrasound คลื่นเสียงความถี่สูง

ปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกและข้อ มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำและรวดเร็ว และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เราได้มีการนำเครื่องเสียงความถี่สูง หรือ Ultrasound มาช่วยในการวินิจฉัยโรค รวมทั้งนำมาใช้ระบุตำแหน่งในการฉีดยาตรงบริเวณที่เป็นโรค เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษาประสบผลสำเร็จมากกว่าในอดีต

Message us